Badania przesiewowe w onkologii

W zapobieganiu nowotworom wyróżnia się profilaktykę pierwotną oraz wtórną. Profilaktykę pierwotną, która polega na eliminacji narażenia na czynniki ryzyka zachorowania, takie jak palenie tytoniu, nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne i nieprawidłowa dieta

Profilaktykę wtórną, czyli badania przesiewowe (skrining), których celem jest wykrywanie stanów przednowotworowych i nowotworów w fazie przedklinicznej lub we wczesnych stadiach klinicznych, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia zachorowalność i umieralności z powodu nowotworów.

Badania przesiewowe prowadzi się w populacji osób, u których nie występują objawy nasuwające podejrzenie nowotworu, a u których z uwagi na znane czynniki predysponujące istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu w porównaniu z populacją ogólną.

Przyjmuje się, że rokowanie jest lepsze, a leczenie skuteczniejsze i mniej obciążające w przypadku rozpoznania nowotworu we wczesnym stadium zaawansowania lub stanu przednowotworowego. Stwierdzenie to nie odnosi się do wszystkich nowotworów, ale potwierdza się w przypadku tych najczęściej występujących, np. raka szyjki macicy i endometrium, piersi, jajnika, gruczołu krokowego, skóry i jelita grubego. Zasady badań przesiewowych są odmienne dla poszczególnych nowotworów, co wynika z ich odmiennej biologii, a przede wszystkim miejsca występowania i wieku osób, u których dany nowotwór najczęściej występuje.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - badania

  Bartosz: Witam, Mam pytanie czy spotkaliście się kiedyś z badaniami prowadzonymi przez firmę Pratia? Ich najnowsze działania dotyczą walki z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej lub gardła u osób w okolicach 70 roku życia i z przeciwwskazaniami do chemiotera...

  Mateusz: Też bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej, bo mam chorą babcię, która prawdopodobnie by się kwalifikowała do tego. Ale z jedną rzeczą się pomyliłeś, badania prowadzi inna firma. Clinmed, taka mała różnica :-)...

 • Test in vitro wykrywający nowotwór

  Aga: Cześć Czy ktoś już używał test z moczu https://sintrex.pl/pl/p/Sintrex-tester-do-wczesnego-wykrywania-chorob-nowotworowych/1 Jaka skuteczność ?...

  Agnieszka: Test ten służy do rozpoznawania/monitorowania bardzo specyficznego typu nowotworów tzw. neuroendokrynnych - np. rakowiaka (dość rzadko wystepujących). Nie ma zastosowania do innych o wiele częściej występujących nowotworów....

 • Prawdopodobnie jest lek na raka

  Beata: Z najnowszych badan w Niemczech wynika ze prawdopodobnie jest lek na raka.Przez zupelny przypadek w laboratorium odkryto ze znany Methadon w polaczeniu z chemiaterapia niszczy komorki rakowe!.Setki osob przyjezdza do lekarzy paliatywnych w Niemiecze...

  Kina: To dopiero byłby news....