Niedokrwistość hemolityczna

Niedokrwistość hemolityczna polega na przyspieszonym rozpadzie krwinek czerwonych. Przyczyn hemolizy jest bardzo wiele. Choroba ta może przybierać postać wrodzoną lub nabytą.

Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej wrodzonej to m.in. sferocytoza, niedobór kinazy pirogronianowej, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6PD), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, methemoglobinemia. Nabytych postaci niedokrwistości hemolitycznej jest dużo więcej.

Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej


Niedokrwistość hemolityczna towarzyszy np. zakażeniom (malaria, toksoplazmoza, cytomegalowirus, itd.). Inne przyczyny to m.in.: autoimmunizacja (organizm wytwarza przeciwciała sam przeciw sobie, np. w toczniu rumieniowatym układowym), leki (np. sulfonamidy, pochodne platyny), sztuczne zastawki serca, zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC), zespół hemolityczno-mocznicowy, ciężkie oparzenia, ołów, jady niektórych owadów i węży, choroba hemolityczna noworodków, hemolityczna reakcja po przetoczeniu krwi, nocna napadowa hemoglobinuria, niedokrwistość hemolityczna w przebiegu chorób wątroby, nerek czy kiły.

Objawy niedokrwistości hemolitycznej


Objawy niedokrwistości hemolitycznej są takie jak w przypadku każdej niedokrwistości. Ponadto występuje żółtaczka (zażółcenie skóry i błon śluzowych) oraz powiększenie wątroby i śledziony. Mocz i kał stają się ciemniejsze. W wykonanych badaniach pomocniczych stwierdza się następujące odchylenia:
- cechy niedokrwistości w morfologii,
- czerwone krwinki o zmienionym kształcie i różnej wielkości w rozmazie,
- we krwi obwodowej pojawiają się młodsze formy erytrocytów - retikulocyty, a w ciężkiej niedokrwistości również erytroblasty,
- wzmożone wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku,
- wzrost bilirubiny w surowicy oraz produktów jej przemian w moczu i w kale,
- wzrost aktywności dehydrogenazy mleczowej (LDH) w surowicy,
- skrócony czas przeżycia krwinek czerwonych,
- zmniejszona oporność osmotyczna erytrocytów.

Powikłania ciężkiej niedokrwistości hemolitycznej mogą zagrażać życiu (tzw. przełom hemolityczny czy aplastyczny). Do innych powikłań należy kamica żółciowa, zakrzepica żylna, niedobór kwasu foliowego, owrzodzenia skóry czy odkładanie żelaza w tkankach (hemosyderoza).

Leczenie niedokrwistości hemolitycznej przedstawiono w hasłach opisujących poszczególne jej rodzaje.

Anna Adamska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Hematologia | Dodaj swoje pytanie »
 • Czy to białaczka?

  Roksana: Witam, od jakiegoś czasu (2 lata) dokuczają mi nocne poty, myślałam że to nerwy albo przez zaburzenia hormonalne (podwyższona prolaktyna). Ale od jakiegoś czasu doszły inne objawy. Wszystko zaczęło się od czerwca tego roku od zatrucia pokarmowego roz...

  Karolina: Czasem objawy nerwicy moga tak przebiegac, dzieje sie cos stresujacego, niepokój? lęk?...

 • Zakrzepica żył głębokich i antykoncepcja

  Justyna: Jestem 3 tyg po cesarskim cięciu po którym prawdopodobnie dostałam zakrzepicy żył głębokich (prawdopodobnie ponieważ moja mama również ją przechodziła i może to być również genetyczne), biorę pół tabletki acenocumarolu. Moje pytanie brzmi, jak mogę z...

  Justyna: po lub w trakcie zakrzepicy.....

 • Podwyższone parametry czerwonokrwinkowe a czerwienica prawdziwa

  danuta: Mam podwyzszone parametry czerwonokrwinkowe.obnizone zelazo-11 i ferrytyne -8 i pozatym innych objawow nie ma,Czy to naprawde czerwienica prawdziwa?...

  taaaaa//////////: idź do hematologa- ten lekarz to stwierdzi...