Nowotwory serca

Nowotwory serca rozwijają się pierwotnie w sercu lub stanowią przerzut innego nowotworu do serca. W większości przypadków dominują nowotwory niezłośliwe, np. śluzaki czy włókniaki. Nowotwory złośliwe występują rzadziej i wiążą się z bardzo złym rokowaniem - zwykle pacjent umiera w przeciągu roku od rozpoznania. Do nowotworów złośliwych należy m.in. mięsak prążkowanokomórkowy występujący głównie u dzieci.

Przerzuty nowotworowe do serca są częstsze niż nowotwory pierwotne. Przerzuty do serca dają m.in. rak płuca, sutka, chłoniaki i białaczki.

Śluzaki


Nowotwory pierwotne serca spotykane są bardzo rzadko, wśród nich najczęściej występuje śluzak. Śluzaki zwykle rozwijają się w lewym przedsionku. W pewnym odsetku przypadków śluzaki występują rodzinnie i mają tendencję do nawracania mimo usunięcia. Rodzinne śluzaki serca i innych narządów stanowią element zespołu Carneya. W zespole tym występują są ponadto guzy jąder, przysadki, zespół Cushinga, znamiona błękitne na skórze.

Dość charakterystyczną cechą śluzaków jest zmienność zjawisk osłuchowych nad sercem w zależności od tego w jakiej pozycji znajduje się pacjent. Inne objawy mogące sugerować rozwój nowotworu w sercu to: spadek masy ciała, gorączka, zmiany na skórze, bóle stawowe, duszności, uczucie kołatania serca, omdlenia. Objawy te nie są jednak specyficzne, dlatego ogromną rolę w diagnostyce nowotworów serca przypisuje się badaniom obrazowym. Stosuje się badanie echokardiograficzne, w tym ECHO przezprzełykowe, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny klatki piersiowej.

Powikłania nowotworów serca


Nowotwory serca wiążą się z różnymi powikłaniami, np. zatorowością płucną, udarami mózgu, zaburzeniami rytmu serca czy niewydolnością serca. Najpoważniejszym powikłaniem jest oczywiście zgon pacjenta. O ile rokowanie w przypadku nowotworów złośliwych jest bardzo złe, o tyle śluzaki wiążą się z prawie 100% przeżyciem 3 lat po operacyjnym usunięciu guza.

Leczenie nowotworów serca


Jak wspomniano wyżej leczenie polega na chirurgicznym usunięciu nowotworu niezłośliwego. W niektórych rodzajach nowotworów znajduje zastosowanie również chemioterapia i radioterapia. W przypadku nowotworów złośliwych leczenie jest raczej paliatywne, tzn. mające na celu jedynie zmniejszenie cierpienia nieuleczalnie chorego pacjenta.

Anna Adamska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory serca | Dodaj swoje pytanie »