Nudności i wymioty w leczeniu nowotworów

Nudności i wymioty po chemioterapii lub radioterapii występują z różnym nasileniem u 70-80% chorych. W zależności od czasu wystąpienia po zakończeniu napromieniania lub podaniu cytostatyków wyróżnia się nudności i wymioty typu wczesnego (do 24 h) i typu późnego (po 24 h).

Najsilniejsze działanie emetogenne (nudności i wymioty typu wczesnego u ponad 90% chorych) wykazują cisplatyna, cyklofosfamid, dakarbazyna, karmustyna, mechloretamina, streptozocyna i inne. Silnie emetogennie działa również napromienianie całego ciała.

Całkowite wyeliminowanie wymiotów typu wczesnego można uzyskać u około 80% chorych, a typu późnego u 40-50% pacjentów. Podstawą jest zapobieganie wystąpieniu wymiotów, w tym celu stosuje się leczenie profilaktyczne przed rozpoczęciem chemioterapii i radioterapii. Przeciwdziałanie wystąpieniu nudności i wymiotów typu późnego polega głównie na optymalnej kontroli tych działań niepożądanych, które wystąpią przed 24 h od rozpoczęcia leczenia przeciwnowotworowego.

Za najskuteczniejsze leki przeciwwymiotne w przypadku nudności i wymiotów typu wczesnego uznaje się ondansetron i tropisetron. Powodują one następujące działania niepożądane: ból głowy, zaparcie, biegunka, uderzenia gorąca, reakcje alergiczne. W przypadku nudności i wymiotów typu późnego najważniejsze jest zapobieganie. Proponowanym lekiem w tym przypadku jest metoklopramid. Natomiast przed każdym napromienianiem zaleca się zastosowanie ondansetronu lub tropisetronu.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej - badania

  Bartosz: Witam, Mam pytanie czy spotkaliście się kiedyś z badaniami prowadzonymi przez firmę Pratia? Ich najnowsze działania dotyczą walki z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej lub gardła u osób w okolicach 70 roku życia i z przeciwwskazaniami do chemiotera...

  Mateusz: Też bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej, bo mam chorą babcię, która prawdopodobnie by się kwalifikowała do tego. Ale z jedną rzeczą się pomyliłeś, badania prowadzi inna firma. Clinmed, taka mała różnica :-)...

 • Test in vitro wykrywający nowotwór

  Aga: Cześć Czy ktoś już używał test z moczu https://sintrex.pl/pl/p/Sintrex-tester-do-wczesnego-wykrywania-chorob-nowotworowych/1 Jaka skuteczność ?...

  Agnieszka: Test ten służy do rozpoznawania/monitorowania bardzo specyficznego typu nowotworów tzw. neuroendokrynnych - np. rakowiaka (dość rzadko wystepujących). Nie ma zastosowania do innych o wiele częściej występujących nowotworów....

 • Prawdopodobnie jest lek na raka

  Beata: Z najnowszych badan w Niemczech wynika ze prawdopodobnie jest lek na raka.Przez zupelny przypadek w laboratorium odkryto ze znany Methadon w polaczeniu z chemiaterapia niszczy komorki rakowe!.Setki osob przyjezdza do lekarzy paliatywnych w Niemiecze...

  Kina: To dopiero byłby news....