Nudności i wymioty w leczeniu nowotworów

Nudności i wymioty po chemioterapii lub radioterapii występują z różnym nasileniem u 70-80% chorych. W zależności od czasu wystąpienia po zakończeniu napromieniania lub podaniu cytostatyków wyróżnia się nudności i wymioty typu wczesnego (do 24 h) i typu późnego (po 24 h).

Najsilniejsze działanie emetogenne (nudności i wymioty typu wczesnego u ponad 90% chorych) wykazują cisplatyna, cyklofosfamid, dakarbazyna, karmustyna, mechloretamina, streptozocyna i inne. Silnie emetogennie działa również napromienianie całego ciała.

Całkowite wyeliminowanie wymiotów typu wczesnego można uzyskać u około 80% chorych, a typu późnego u 40-50% pacjentów. Podstawą jest zapobieganie wystąpieniu wymiotów, w tym celu stosuje się leczenie profilaktyczne przed rozpoczęciem chemioterapii i radioterapii. Przeciwdziałanie wystąpieniu nudności i wymiotów typu późnego polega głównie na optymalnej kontroli tych działań niepożądanych, które wystąpią przed 24 h od rozpoczęcia leczenia przeciwnowotworowego.

Za najskuteczniejsze leki przeciwwymiotne w przypadku nudności i wymiotów typu wczesnego uznaje się ondansetron i tropisetron. Powodują one następujące działania niepożądane: ból głowy, zaparcie, biegunka, uderzenia gorąca, reakcje alergiczne. W przypadku nudności i wymiotów typu późnego najważniejsze jest zapobieganie. Proponowanym lekiem w tym przypadku jest metoklopramid. Natomiast przed każdym napromienianiem zaleca się zastosowanie ondansetronu lub tropisetronu.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.

Zobacz pytania do lekarza na Forum Nowotwory | Dodaj swoje pytanie »
 • Pomoc osobom chorym onkologicznie po 60. roku życia

  wygraj zdrowie: Stowarzyszenie *Wygraj Zdrowie* zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą *Moja wiedza - moje zdrowie*. Jest to program pomocy dla osób chorych onkologicznie, które ukończyły 60 rok życ...

  wygraj zdrowie: Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy u wybranych specjalistów w ramach zajęć grupowych - warsztatowych lub konsultacji indywidualnych. Projekt trwa do połowy grudnia 2015 r....

 • Program pomocy osobom chorym onkologicznie i ich rodzinom

  Wygraj Zdrowie: Stowarzyszenie *Wygraj Zdrowie* zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą *Razem po zdrowie*. Jest to program pomocy dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin. W ramach projektu Stowa...

  Wygraj Zdrowie: Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości uczestniczenia w warsztatach grupowych lub skorzystania z porad u wybranych specjalistów. Projekt trwa do połowy grudnia 2015 roku....

 • Rak zoladka, przezuty do watroby i pepka

  Bartosz: Czesc! Na wstepie przepraszam, za brak polskich liter, ale w tej chwili nie moge sie nimi poslugiwac. Pisze ten wpis nie po to, zeby wiedziec, jak pomoc bliskiej mi osobie, bo niestety juz nie zyje. Teraz pomaga jej tylko pamiec i modlitwa. Pisze...

  Robert: Podiadam olej nr tel 507938691...