Ak gardła

nowotworowe.pl : ak gardła

Chłoniaki .. gardle, śliniankach, tarczycy oraz w innych narządach. Podział chłoniaków Chłoniaki można podzielić na te o przebiegu powolnym ( np. przewlekła białaczka limfatyczna z komórek B, chłoniak grudkowy, chłoniak z komórek płaszcza ), agresywnym ( np. rozlany chłoniak wielkokomórkowy linii B ... Nowotwory głowy i szyi .. gardła, nosa, zatok obocznych nosa, krtani, gruczołów ślinowych, ucha i tarczycy. W obrębie głowy i szyi mogą również rozwijać się m.in. chłoniaki, mięsaki czy szkliwiaki. Najczęstszym nowotworem w tej lokalizacji jest rak krtani. Tak jak inne nowotwory zaliczane do opisywanej grupy, w ...

Rak krtani i gardła .. ak gardła Kolejny nowotwór głowy i szyi - rak gardła, może mieć różną lokalizację: migdałki, podstawa języka, podniebienie miękkie, tylna ściana gardła, okolice krtani, nosowa część gardła, itd. Z czynników sprzyjających rozwojowi raka gardła ( zostały wymienione wcześniej, wspólne dla no ... Zespół Wiskotta - Aldricha .. gardła, oskrzeli, płuc oraz zakażenia wywołane wirusami Herpes Simplex ( wirusem opryszczki ) i Epsteina - Barr. Małopłytkowość i skaza krwotoczna wynikają zarówno ze skróconego czasu życia krwinek płytkowych jak również ich defektu i zaburzenia wytwarzania. U wielu pacjentów obserwuje ...

Polipowatość gruczolakowata rodzinna jelita grubego .. Gardnera gruczolakom mogą towarzyszyć kostniaki, nowotwory tkanki łącznej ( włókniaki ), torbiele gruczołów łojowych i zawiązków zębów. Zagrożenie rakiem jest również duże. Rzadko występujący, dziedziczony w sposób autosomalny, recesywny, zespół Turcota charakteryzuje się występowaniem gru ...