Alkohol a niedokrwistośc

nowotworowe.pl : alkohol a niedokrwistośc

Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) .. alkoholu mogą boleć. Powiększona wątroba i śledziona są przyczyną bólu brzucha i uczucia pełności w jamie brzusznej. Lista badań, które wykonuje się w przebiegu chłoniaka Hodgkina jest bardzo długa. W morfologii krwi mogą pojawić się cechy niedokrwistości, obniżenie liczby płytek krwi i ... Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego .. alkoholu. Kwas foliowy znajduje się w takich produktach jak: wątroba, nerki, drożdże, zielone warzywa i orzechy. Niedobór kwasu foliowego Niedobory objawiają się niedokrwistością megaloblastyczną z małopłytkowością i leukopenią i są spowodowane: - niedostateczną podażą w pokarmach - ...

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 .. alkoholizm, - upośledzone wchłanianie - niedokrwistość Addisona - Biermera, wrodzony niedobór lub nieprawidłowość czynnika wewnętrznego Castle a, stan po całkowitym usunięciu żołądka lub resekcji jelita krętego, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroby przewodu pokarmowego, choroba Leśn ... Niedokrwistości syderoblastyczne .. alkoholików ). Objawy niedokrwistości syderoblastycznych Bez względu na postać kliniczną można wyróżnić wspólne objawy niedokrwistości syderoblastycznych, takie jak upośledzenie tolerancji glukozy lub cukrzycę, niewydolność serca, arytmie. Wyżej wymienione objawy wynikają z przeładowan ...