Androgeny niedokrwistość

nowotworowe.pl : androgeny niedokrwistość

Niedokrwistość aplastyczna .. androgeny. Leczenie wspomagające obejmuje przetaczanie płytek i koncentratu krwinek czerwonych ( KKCz ). W ramach profilaktyki zakażeń podawane są leki przeciwgrzybiczne i antybiotyki, a w ciężkich zakażeniach stosowane są także czynniki wzrostu, zwiększające liczbę białych krwinek. ...