Anomalie krwi

nowotworowe.pl : anomalie krwi

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) .. anomalia Pelgera i Huëta ). Ponadto wykonuje się również biopsję szpiku, trepanobiopsję oraz badanie cytochemiczne szpiku. Badania te ukazują nieprawidłową czynność układu krwiotwórczego, mimo iż szpik jest bogaty w komórki. W surowicy krwi występuje podwyższony poziom żelaza i tzw. hem ... Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej .. Anomalia przenoszona jest z matki na syna, zawsze chory będzie mężczyzna. U kobiet będących nosicielkami defektu, aktywność enzymu wynosi około połowę normy, a krwinki czerwone są odporne na zarażenie zarodźcem malarii. U mężczyzn prawdopodobieństwo wystąpienia hemolizy, jak również jej na ...

Choroba Rendu - Webera - Oslera .. anomalia naczyń krwionośnych, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Występuje ona z jednakową częstością u kobiet i mężczyzn. Istotą choroby Rendu - Webera - Oslera jest ścieńczenie ściany naczyń włosowatych i drobnych żył, które mogą się składać tylko z warstwy śródbłonka. Taka ... Nabyte anomalie płytek krwi .. anomalie krwinek obserwuje się często w przebiegu różnych chorób, zarówno układu krwiotwórczego jak i innych układów i narządów. Od dawna znana jest trombopatia mocznicowa, gdzie dochodzi do upośledzenia adhezji, agregacji i prokoagulacyjnej aktywacji płytek. Wpływ na to wywiera upośled ...