Aplastyczna niedokrwistość

nowotworowe.pl : aplastyczna niedokrwistość

Niedokrwistość aplastyczna .. aplastyczna ( anemia aplastyczna ) jest schorzeniem, w przebiegu którego dochodzi do upośledzonej funkcji szpiku ( tzw. hipoplazja lub aplazja ) i zmniejszonej liczby wszystkich elementów krwi ( pancytopenia ). Szpik jest miejscem, w którym z komórki, zwanej komórką macierzystą, w wynik ... Niedokrwistość hemolityczna .. aplastyczny ). Do innych powikłań należy kamica żółciowa, zakrzepica żylna, niedobór kwasu foliowego, owrzodzenia skóry czy odkładanie żelaza w tkankach ( hemosyderoza ). Leczenie niedokrwistości hemolitycznej przedstawiono w hasłach opisujących poszczególne jej rodzaje. Anna Adamska ...

Nocna napadowa hemoglobinuria .. aplastyczną, które z kolei grożą rozwojem ostrej białaczki. Ponadto do powikłań zaliczamy również: zakrzepicę, ostrą i przewlekłą niewydolność nerek i pancytopenię. Pancytopenia to stan, w którym dochodzi do obniżenia poziomu wszystkich elementów krwi. Objawia się niedokrwistością, jak rów ...