Autoprzeciwciał typu ciepłego

nowotworowe.pl : autoprzeciwciał typu ciepłego

Leczenie NAIH z przeciwciałami typu ciepłego .. autoprzeciwciała niszczą nie tylko własne erytrocyty, ale i te przetoczone. U chorych bez poprawy po leczeniu immunosupresyjnym lub splenektomii można zastosować przeciwciała monoklonalne ( rytuksymab, alemtuzumab ). Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , ...