Badania na białaczkę

nowotworowe.pl : badania na białaczkę

Białaczka włochatokomókowa .. Badania dodatkowe wykazują wiele nieprawidłowości. Dochodzi do obniżenia poziomu czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi ( pancytopenia ). U niektórych chorych poziom białych krwinek jest podwyższony ( leukocytoza ). Badania laboratoryjne krwi ukazują niekiedy zwiększony poziom moczn ... Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa .. badaniach pomocniczych to m.in. wspomniany wzrost poziomu limfocytów ( limfocytoza, około 30tys./µl ) czy, w zaawansowanych postaciach choroby, niedokrwistość i spadek liczby płytek ( małopłytkowość ). Oprócz morfologii krwi wykonuje się również biopsję szpiku, trepanobiopsję, badania ...

Przewlekła białaczka szpikowa .. badania cytogenetyczne i molekularne. Oznacza się również aktywność FAG ( fosfataza alkaliczna granulocytów ), która w przewlekłej białaczce szpikowej jest najczęściej równa zero. W badaniu krwi stwierdza się wzrost poziomu witaminy B12 i kwasu moczowego. CML można podzielić na kilka fa ... Diagnostyka ostrych białaczek szpikowych .. badanie morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem. We wczesnym okresie choroby wykrywa się dużą leukocytozę ( zwiększoną ilość białych krwinek ), niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię ( niedobór granulocytów obojętnochłonnych i limfocytów ), blasty w rozmazie. Odsetek blastów jest ró ...

Leczenie ostrych białaczek szpikowych .. badaniami, a wykrywanej za pomocą czułych metod diagnostycznych. Terapia konsolidująca polega na stosowaniu cytostatyków w dużych dawkach. Leczenie pokonsolidacyjne z kolei ma na celu utrwalenie stanu remisji i zapobieganie nawrotowi choroby. U chorych obciążonych dużym ryzykiem nawrotu ... Zespół hipereozynofilowy i przewlekła białaczka eozynofilowa .. Badanie echokardiograficzne bardzo często wykazuje pogrubienie ściany lewej komory, ale bez upośledzenia frakcji wyrzutowej, co upodabnia ten zespół do kardiomiopatii restrykcyjnej. Ponadto można stwierdzić zakrzepy przyścienne i zaburzenie czynności zastawki mitralnej. Badanie biopsyjne m ...