Badania przesiewowe jelita

nowotworowe.pl : badania przesiewowe jelita

Badania przesiewowe w profilaktyce raka jelita grubego .. Badanie kału na obecność krwi utajonej metodą klasyczną lub immunochemiczną 4. Wlew doodbytniczy metodą podwójnego kontrastu. Opierając się na założeniu, że każdy bezobjawowy rak podkrwawia, a małe ilości krwi w stolcu można wykrywać metodami chemicznymi, wprowadzono do badań skriningo ...