Białaczka skutki

nowotworowe.pl : białaczka skutki

Leczenia wspomagające ostrych białaczek szpikowych .. białaczek szpikowych ma podstawowe znaczenie dla przeprowadzenia skutecznego leczenia indukcyjnego i dla przeżycia wczesnego okresu leczenia ( śmiertelność może wynosić 30% ), a także w trakcie leczenia konsolidującego i reindukcji u chorych ze wznową białaczki. Leczenia wspomagające ob ...