Białaczna limfocytowa

nowotworowe.pl : białaczna limfocytowa

Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa .. białaczka limfocytowa B - komórkowa ( chronic lymphocytic leukemia, CLL ) jest chorobą nowotworową limfocytów występujących we krwi, szpiku kostnym, układzie limfatycznym, a także innych narządach. Ten rodzaj białaczki jest najczęstszy w Europie. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekie ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu zimnego .. białaczce limfocytowej, chłoniakach złośliwych czy makroglobulinemii Waldenströma lub poliklonalne czyli wywodzące się z kilku klonów komórek i o różnej swoistości antygenowej. Immunoglobuliny poliklonalne występują m.in. w mononukleozie zakaźnej lub zapaleniu płuc o etiologii M. pneumonia ...

Leczenie niedoboru odporności .. białaczka limfocytowa B - komórkowa, w profilaktyce zakażeń cytomegalowirusem ( CMV ) u chorych z upośledzoną odpornością będących biorcami przeszczepu, inne niedobory z upośledzeniem wytwarzania immunoglobulin. Działania niepożądane terapii dożylnymi preparatami przeciwciał występują w ... Immunoterapia w leczeniu nowotworów .. białaczki limfocytowej B - komórkowej. Działania niepożądane: najczęstsze ( około 80% chorych w pierwszym tygodniu leczenia ) to długotrwałe toniczne skurcze mięśni, gorączka, złe samopoczucie, jadłowstręt, obniżenie ciśnienia tętniczego, ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, opryszczka, ...

Późne powikłania popromienne radioterapii .. białaczki ( wszystkie z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfocytowej ), raka piersi, ślinianek, tarczycy, jelita grubego, żołądka, wątroby, płuca, jajnika i skóry. Do tego typu nowotworów może dojść nawet po zastosowaniu niewielkich dawek promieniowania jonizującego. Czas od ekspozycji do ...