Biologiczne promieniowanie

nowotworowe.pl : biologiczne promieniowanie

Efekty biologiczne promieniowania w radioterapii .. biologicznych, które wywołują efekt kliniczny, np. regresję guza, zwłóknienie w tkance zdrowej, wtórny nowotwór popromienny. Promieniowanie jonizujące wzbudza wtórne elektrony, które rozbijają wiązania w cząsteczkach DNA i innych metabolicznie ważnych strukturach cytoplazmatycznych. Zmi ...