Chemioterapia w neuroblastoma

nowotworowe.pl : chemioterapia w neuroblastoma

Neuroblastoma, retinoblastoma, mięśniakomięsak u dzieci .. chemioterapia ( winkrystyna, cyklofosfamid, adriamycyna, etopozyd, pochodne platyny ) i radioterapia. Rokowanie jest lepsze u młodszych dzieci. Siatkówczak płodowy, retinoblastoma Siatkówczak płodowy ( retinoblastoma ) może mieć charakter dziedziczny i występować w jednym i drugim oku ...