Choroba niedokrwistość hemolityczna

nowotworowe.pl : choroba niedokrwistość hemolityczna

Sferocytoza wrodzona .. choroby, które mogą być stosowane zamiennie to: wrodzona niedokrwistość sferocytowa, choroba Minkowskiego i Chauffarda oraz wrodzona żółtaczka hemolityczna. Nazwa sferocytoza pochodzi od charakterystycznego kształtu, jaki w przebiegu tej choroby przyjmują erytrocyty. Genetyczny defekt b ... Niedokrwistość aplastyczna .. choroby tkanki łącznej, przełomy aplastyczne w przebiegu niedokrwistości hemolitycznej, nocna napadowa hemoglobinuria, a nawet ciąża. Objawy niedokrwistości aplastycznej Objawy niedokrwistości aplastycznej wynikają ze spadku poszczególnych linii komórkowych: 1. obniżenie poziomu ery ...

Niedokrwistość hemolityczna .. Choroba ta może przybierać postać wrodzoną lub nabytą. Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej wrodzonej to m.in. sferocytoza, niedobór kinazy pirogronianowej, niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej ( G - 6PD ), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, methemoglobinemia ... Niedobór kinazy pirogronianowej .. chorobą genetyczną i przyczynia się do pękania błony krwinek czerwonych. Objawy są charakterystyczne dla niedokrwistości hemolitycznej. Kinaza pirogronianowa bierze udział w wytwarzaniu energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania błony otaczającej erytrocyty. Objawy niedoboru k ...

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego .. choroby przewodu pokarmowego, - przewlekłymi chorobami wątroby, zwłaszcza marskością, - alkoholizmem, - zwiększonym zapotrzebowaniem - ciąża i okres laktacji, niedokrwistość hemolityczna, zakażenia, choroby zapalne i nowotworowe, - zwiększoną utratą - dializa otrzewnowa i hemodiali ... Nabyte zespoły hemolityczne .. choroba genetyczna, charakteryzująca się obniżonym stężeniem lipoproteiny LDL, której rola polega na transporcie cholesterolu z wątroby do wszystkich tkanek - potocznie zwana złym cholesterolem ). Niedokrwistość autoimmunohemolityczna Niedokrwistość autoimmunohemolityczna ( NAIH ) to n ...

Niedokrwistość hemolityczna z alloimmunizacji .. choroba hemolityczna noworodków. Zdarza się również, że po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych lub narządu produkowane są przeciwciała przeciwko erytrocytom biorcy. We wszystkich przypadkach wynik bezpośredniego testu Coombsa jest dodatni. Zwykle u takich chorych występują ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego .. chorobach z autoagresji, jak toczeń układowy - SLE, w rakach jajnika, nerek, jelit oraz po lekach ( metyldopa, penicylina, chinina ). Objawy kliniczne NAIH z przeciwciałami typu ciepłego Objawy kliniczne NAIH z przeciwciałami typu ciepłego zależą od miana przeciwciał. Jeśli nie występu ...

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu zimnego .. choroby podstawowej. Należy unikać zimna, ciepło się ubierać. Spośród leków zastosowanie mają leki immunosupresyjne i cytostatyczne ( cyklofosfamid doustnie, a w ciężkich przypadkach chlorambucyl ), rytuksymab skuteczny w sytuacji gdy istnieje oporność na leczenie. Natomiast w celu zmniejs ... Zakrzepowa plamica małopłytkowa .. choroba spowodowana agregacją płytek krwi wewnątrz naczynia z towarzyszącą małopłytkowością. W przebiegu zakrzepowej plamicy małopłytkowej dochodzi do niedokrwistości hemolitycznej i niedokrwienia różnych narządów, najczęściej ośrodkowego układu nerwowego. W malutkich naczyniach ( naczy ...