Chorzy na czerwienice

nowotworowe.pl : chorzy na czerwienice

Czerwienica prawdziwa .. chorzenia dochodzi do wzrostu liczby krwinek czerwonych ( erytrocytów ), któremu dodatkowo towarzyszy zwiększony poziom krwinek białych ( leukocytów ) i płytek krwi ( trombocytów ). Na czerwienicę prawdziwą częściej chorują kobiety, najczęściej między 40 a 80 rokiem życia. Uważa się, że ...