Dziecko białaczka

nowotworowe.pl : dziecko białaczka

Nowotwory serca .. dzieci. Przerzuty nowotworowe do serca są częstsze niż nowotwory pierwotne. Przerzuty do serca dają m.in. rak płuca, sutka, chłoniaki i białaczki. Śluzaki Nowotwory pierwotne serca spotykane są bardzo rzadko, wśród nich najczęściej występuje śluzak. Śluzaki zwykle rozwijają się w le ... Białaczka włochatokomókowa .. dzieci. Przyczyny białaczki włochatokomórkowej Przyczyny choroby nie są znane. Prawdopodobnie pewną rolę w rozwoju białaczki mogą odgrywać: promieniowanie rentgenowskie, infekcje wirusowe ( tzw. wirus Epsteina - Barra ), kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi oraz czynniki genetyczn ...

Przewlekła białaczka szpikowa .. Dzieci chorują wyjątkowo rzadko. Najczęściej schorzenie to dotyczy osób po 30 i 40 roku życia, aczkolwiek zachorować można praktycznie w każdym wieku. Pewne znaczenie w rozwoju tej choroby ma promieniowanie jonizujące, inne czynniki zwiększające ryzyko nie są znane. Istotne znaczenie w ... Nowotwory u dzieci .. dzieci najliczniejszą grupę stanowią choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w tym białaczki ( ok. 30% ) i chłoniaki ( ok. 10% ). Drugą największą grupę tworzą guzy ośrodkowego układu nerwowego ( ponad 20% ). Resztę stanowią guzy, z których każdy obejmuje poniżej 10% wszystkich nowotwor ...

Białaczki, chłoniaki u dzieci .. dzieci Najczęstszymi nowotworami dziecięcymibiałaczki, głównie ostra białaczka limfoblastyczna, rzadziej ostra białaczka szpikowa. W przebiegu białaczek dochodzi do niedokrwistości i zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, które stanowią nieraz spory problem leczniczy. Dzie ...