Erytroblasty z wodniczkami

nowotworowe.pl : erytroblasty z wodniczkami

Niedokrwistość z niedoboru miedzi .. erytroblasty z wodniczkami w szpiku, syderoblasty pierścieniowate w szpiku czyli erytroblasty zawierające większą liczbę ziaren pozahemoglobinowego żelaza, ułożonych w postaci wianuszka wokół jądra. Niedobór miedzi nie jest częstą przyczyną niedokrwistości, lecz zbyt rzadko jest uwzględnia ...