Fenotyp nowotworowy

nowotworowe.pl : fenotyp nowotworowy

Inicjacja i progresja procesu nowotworowego .. fenotypie nowotworowym oznacza, że podporządkowana dotychczas komórka ulega przekształceniu w komórkę nowotworową. Rozpoczyna się wówczas kolejny etap transformacji, zwany promocją. Komórki nowotworowe zwiększają swoją aktywność mitotyczną. Coraz większa liczba genów ulega mutacjom. Zaczyn ...