Glanzmanna

nowotworowe.pl : glanzmanna

Trombocytopatie .. Glanzmanna opisano inne defekty błony płytkowej wywołujące skazę krwotoczną płytkową. Jednym z takich defektów jest niedobór glikoproteiny Ia/IIa będącej receptorem dla kolagenu na powierzchni płytek. Objawy skazy krwotocznej wynikają z braku agregacji trombocytów pod wpływem kolagenu. Poj ... Trombastenia Glanzmanna .. Glanzmanna jest najczęstszą wrodzoną anomalią płytek. Chorobę dziedziczy się w sposób autosomalny, przeważnie recesywny. Często występuje u dzieci spokrewnionych rodziców. Przyczynę choroby upatruje się we wrodzonym defekcie kompleksu glikoprotein IIb/IIIa ( GP IIb/IIIa ) błony płytkowe ...

Trombocytopatie polekowe .. Glanzmanna. Dekstrany również wydłużają czas krwawienia i działają przeciwzakrzepowo. Heparyna często prowadzi do umiarkowanej małopłytkowości, a leki fibrynolityczne ( streptokinaza, urokinaza, tkankowy aktywator plazminogenu ) zaburzają czynność płytek. Natomiast antybiotyki ß - laktamow ...