Glejak występuje

nowotworowe.pl : glejak występuje

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego .. glejak wielopostaciowy, występujący u młodych osób glejak włókienkowy, gwiaździak włosowatokomórkowy, który spotykany jest również u dzieci, a jego usunięcie zapewnia bardzo dobre rokowanie. Inne nowotwory pierwotne to gwiaździak anaplastyczny, skąpodrzewiak, wyściółczak, rdzeniak, nerw ... Guzy układu nerwowego w obrębie oczodołu .. Glejak nerwów wzrokowych U 25 - 50% chorych stwierdza się glejak nerwów wzrokowych ( glioma nervi optici ). Występuje najczęściej u dzieci do 10 rż. Umiejscowienie guza prowadzi do obniżenia ostrości wzroku, a nawet ślepoty oka. O ostatecznym rokowaniu decyduje stopień ekspansywności glej ...