Gospodarz po przeszczepie

nowotworowe.pl : gospodarz po przeszczepie

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) .. gospodarzowi ( graft versus host disease, GvHD ) jest jednym z powikłań po transplantacji. Przeszczep, czyli de facto tkanka obca dla biorcy ( osoba otrzymująca przeszczep ), zaczyna niszczyć jego organizm. Ryzyko, że po przeszczepie rozwinie się ta choroba jest większe, gdy dawca ( oso ... Po przeszczepie szpiku kostnego .. gospodarzowi, zakażenia oraz niewydolność przeszczepu. Rokowanie po przeszczepie szpiku Rokowanie zależy od schorzenia, które stanowiło wskazanie do przeszczepu. Najczęściej niepowodzenie przeszczepu wiąże się z zakażeniami, chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi oraz toksycznością ...