Granulocyty niedobór

nowotworowe.pl : granulocyty niedobór

Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 .. granulocytów obojętnochłonnych ). Szpik jest bogatokomórkowy, występują tu liczne olbrzymie komórki, granulocyty o jądrze pałeczkowatym i z hipersegmentacją, obecne są również megakariocyty z wielopłatowym jądrem. Podstawowym testem diagnostycznym w wykrywaniu niedoborów witaminy B12 je ... Leczenie niedoboru odporności .. granulocytów obojętnochłonnych ). 5. Stosowanie interferonów α i γ w niedoborach odporności humoralnej, komórkowej i w defektach komórek fagocytujących. 6. Alogeniczne przeszczepy komórek krwiotwórczych w niektórych niedoborach pierwotnych. Leczenie substytucyjne niedobo ...