Hemoglobinuria

nowotworowe.pl : hemoglobinuria

Niedokrwistość aplastyczna .. hemoglobinuria, a nawet ciąża. Objawy niedokrwistości aplastycznej Objawy niedokrwistości aplastycznej wynikają ze spadku poszczególnych linii komórkowych: 1. obniżenie poziomu erytrocytów ( niedokrwistość ) - głównie osłabienie i duszności, 2. obniżenie poziomu białych krwinek ( ... Niedokrwistość hemolityczna .. hemoglobinuria, niedokrwistość hemolityczna w przebiegu chorób wątroby, nerek czy kiły. Objawy niedokrwistości hemolitycznej Objawy niedokrwistości hemolitycznej są takie jak w przypadku każdej niedokrwistości. Ponadto występuje żółtaczka ( zażółcenie skóry i błon śluzowych ) oraz powi ...

Nocna napadowa hemoglobinuria .. hemoglobinuria jest schorzeniem, w przebiegu którego dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek ( hemoliza erytrocytów ), spadku poziomu białych krwinek ( leukocytów ) oraz płytek krwi ( trombocytów ). Nocna napadowa hemoglobinuria związana jest z mutacją w obrębie krwiotwórczej komórki mac ... Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej .. hemoglobinurię ( stan określający obecność wolnej hemoglobiny w moczu ). Postacie kliniczne niedoboru G - 6 - PD Niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej przebiega pod różnymi postaciami klinicznymi: Klasa I - chorzy z bardzo małą aktywnością enzymu, < 10%, z objawami przewle ...

Nabyte zespoły hemolityczne .. hemoglobinuria, - ciężkie uszkodzenie wątroby, - niedobór witaminy E, - hipobetalipoproteinemia ( choroba genetyczna, charakteryzująca się obniżonym stężeniem lipoproteiny LDL, której rola polega na transporcie cholesterolu z wątroby do wszystkich tkanek - potocznie zwana złym choles ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego .. hemoglobinuria ( hemoglobina obecna w moczu ), krwinki czerwone wykazują skrócony czas przeżycia. Bezpośredni test Coomba ( test antyglobulinowy ) służy do wykrywania przeciwciał w surowicy opłaszczonych na erytrocytach. W NAIH jest dodatni. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczekl ...

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z dwufazowymi hemolizynami .. hemoglobinurią. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna z dwufazowymi hemolizynami występuje rzadko, samoistnie lub w przebiegu kiły. Charakterystyczne są ostre napady hemolizy i hemoglobinurii występujące po oziębieniu. Rozpoznanie ustala głównie na podstawie dodatniego testu Coombsa. Ni ... Przyczyny upośledzające hematopoezę .. hemoglobinuria, która jest nabytym zaburzeniem krwiotwórczej komórki macierzystej, dotyczącym wszystkich linii krwiotworzenia, to jedyna nabyta niedokrwistość hemolityczna wywołana czynnikami wewnątrzkrwinkowymi. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom ...

Nabyte anomalie płytek krwi .. hemoglobinurii, toczniu układowym, chorobach reumatoidalnych, ostrych i przewlekłych zakażeniach, niedoczynności tarczycy, sinicznych wadach serca, niedobrze żelaza. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. 2 ) F. Kokot: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ... Ostre białaczki szpikowe .. hemoglobinuria, szpiczak mnogi, niedokrwistość aplastyczna ). Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ...