Hemoliza a przeciwciała

nowotworowe.pl : hemoliza a przeciwciała

Niedokrwistość hemolityczna z alloimmunizacji .. hemolityczna z alloimmunizacji jest powodowana przez przeciwciała skierowane przeciwko antygenom erytrocytów, które powstały po przetoczeniu krwi niezgodnej z grupą krwi biorcy. Zdarza się to rzadko, ale niesie za sobą ciężkie konsekwencje. Najczęściej niezgodność grupowa dotyczy układu AB ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego .. hemolityczna ( NAIH ) z przeciwciałami typu ciepłego ( najczęstsze, > 60% ). Hemolizyny te działają głównie w temperaturze 37 stopni Celsjusza i należą zwykle do przeciwciał klasy IgG. Skierowane są przeciwko antygenowi P krwinek. To właśnie przeciwciała IgG lub dopełniacz ( najczęściej C3 ...

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu zimnego .. hemolityczna ( NAIH ) z przeciwciałami typu zimnego. Przeciwciała typu zimnego Aktywność działania grupy przeciwciał typu zimnego jest największa w temperaturze 0 - 4 stopni Celsjusza, dlatego hemolizę nasila ekspozycja na zimno. Są to hemolizyny należące do klasy IgM ( rzadko IgA ), m ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z dwufazowymi hemolizynami .. hemolityczna ( NAIH ) z dwufazowymi hemolizynami wiążą się z krwinką w temperaturze 15 stopni Celsjusza, a w wyższej przyłączają dopełniacz i powodują hemolizę. Należą do przeciwciał IgG, skierowane są przeciw antygenowi P krwinek. NAIH z dwufazowymi hemolizynami odznacza się również napad ...