Inicjacja i progresja procesu nowotworowego

nowotworowe.pl : inicjacja i progresja procesu nowotworowego

Inicjacja i progresja procesu nowotworowego .. inicjacja procesu nowotworowego. Kolejne zmiany mogą wystąpić spontanicznie lub być następstwem poprzednich. Ich gromadzeniu sprzyja ciągła ekspozycja komórek na działanie karcinogenów i uszkodzenia w systemie naprawy DNA. Pojawienie się komórki o fenotypie nowotworowym oznacza, że podp ...