Komorek

nowotworowe.pl : komorek

Zespół hipereozynofilowy i przewlekła białaczka eozynofilowa .. komory, ale bez upośledzenia frakcji wyrzutowej, co upodabnia ten zespół do kardiomiopatii restrykcyjnej. Ponadto można stwierdzić zakrzepy przyścienne i zaburzenie czynności zastawki mitralnej. Badanie biopsyjne może wykazać zwłóknienie mięśnia sercowego i nacieki eozynofilowe. Drugim ...