Leczenie indukcyjne białaczki ostrej

nowotworowe.pl : leczenie indukcyjne białaczki ostrej

Leczenia wspomagające ostrych białaczek szpikowych Leczenie wspomagające ostrych białaczek szpikowych ma podstawowe znaczenie dla przeprowadzenia skutecznego leczenia indukcyjnego i dla przeżycia wczesnego okresu leczenia ( śmiertelność może wynosić 30% ), a także w trakcie leczenia konsolidującego i reindukcji u chorych ze wznową białaczk ...