Leczenie raka drobnokomórkowego

nowotworowe.pl : leczenie raka drobnokomórkowego

Diagnostyka i leczenie raka płuca .. Leczenie raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego jest różne, między innymi dlatego, że ten pierwszy wykazuje wrażliwość na chemioterapię. Podstawową metodą leczenia raka niedrobnokomórkowego jest chirurgiczne usunięcie płata płuca ( lobektomia ) lub całego płuca ( pneumonektomia ...