Makroglobulinemia w

nowotworowe.pl : makroglobulinemia w

Makroglobulinemia Waldenströma Makroglobulinemia Waldenströma jest chorobą nowotworową komórek ( konkretnie limfoplazmocytów ) znajdujących się w szpiku, śledzionie oraz w węzłach chłonnych. Komórki nowotworowe wytwarzają nieprawidłowe przeciwciała ( klasy IgM ). Przeciwciała te służą do diagnostyki schorzenia. Przyc ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu zimnego .. makroglobulinemii Waldenströma lub poliklonalne czyli wywodzące się z kilku klonów komórek i o różnej swoistości antygenowej. Immunoglobuliny poliklonalne występują m.in. w mononukleozie zakaźnej lub zapaleniu płuc o etiologii M. pneumoniae. Objawy kliniczne NAIH z przeciwciałami typu z ...

Nabyte anomalie płytek krwi .. makroglobulinemii Waldenströma stwierdza się dysfunkcję płytek krwi korelującą ze stężeniem białka monoklonalnego i lepkością krwi. Leczeniem z wyboru jest plazmafereza. Po oczyszczeniu osocza czas krwawienia ulega skróceniu, ustępują zaburzenia czynności płytek, a objawy skazy krwotocznej ...