Naczyniaki spojówek

nowotworowe.pl : naczyniaki spojówek

Guzy spojówki .. naczyniak jamisty i włośniczkowy. W związku z tym, że guzy układu chłonnego stanowią trudne do podziału kontinuum form łagodnych i złośliwych, wszyscy chorzy powinni być konsultowani onkologicznie. Milena Szewruk Literatura: 1 ) M.H. Niżankowska: Okulistyka . ... Guzy nabłonkowe spojówki .. naczyniami, w postaci tarczowatej o wyglądzie galaretowatej masy z powierzchownym unaczynieniem oraz w formie rozlanej jako blade pogrubienie spojówki przy rąbku rogówki. Leczenie nowotworu śródnabłonkowego polega na doszczętnym usunięciu chirurgicznym. Rak kolczystokomórkowy spojówki ...