Niedobór dehydrogenazy G 6 P

nowotworowe.pl : niedobór dehydrogenazy G 6 P

Niedokrwistość hemolityczna .. niedobór kinazy pirogronianowej, niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej ( G - 6PD ), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, methemoglobinemia. Nabytych postaci niedokrwistości hemolitycznej jest dużo więcej. Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej Niedokrwistość hemo ... Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej Niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej ( G - 6 - PD ) to najczęściej występujący rodzaj zaburzeń enzymatycznych w krwinkach czerwonych ( erytrocytach ). G - 6 - PD jest pierwszym enzymem pentozowego cyklu przemiany glukozy. Defekt tego związku powoduje zmniejszenie zredukowan ...