Niedobór IX czynnika krzepnięcia

nowotworowe.pl : niedobór IX czynnika krzepnięcia

Choroba von Willebranda .. niedoborze lub zaburzonej funkcji jednego z czynników krzepnięcia - czynnika von Willebranda. Czynnik ten uczestniczy w złożonym mechanizmie krzepnięcia krwi. Czynnik von Willebranda bierze udział w łączeniu się płytek krwi z miejscem uszkodzenia naczynia, tzn. przyczynia się do hamowan ... Hemofilia .. niedobór lub brak czynnika VIII w hemofilii A, niedobór lub brak IX czynnika krzepnięcia warunkuje powstanie hemofilii B, a niedobór czynnika XI oznacza hemofilię C. Czynniki krzepnięcia krwi Czynniki krzepnięcia ( wszystkich jest 12 ) produkowane są w wątrobie w postaci nieaktywnej ( ...

Krzepnięcie krwi .. Niedobory osoczowych czynników krzepnięcia powodują powstanie osoczowych skaz krwotocznych. Wada naczyń krwionośnych lub uszkodzenie ściany naczyniowej stanowi przyczynę skazy krwotocznej naczyniowej. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. ... Leczenie hemofilii .. niedoborowego czynnika krzepnięcia krwi do 20 - 30% normy. W krwawieniach do narządów wewnętrznych klatki piersiowej lub do ośrodkowego układu nerwowego postępowanie jest takie samo jak opisane wyżej, z tą różnicą, że należy znacznie zwiększyć dawki preparatu. Im wcześniej choremu na he ...