Niedokrwistość anemia

nowotworowe.pl : niedokrwistość anemia

Niedokrwistość (anemia) Niedokrwistość ( anemia ) to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia poziomu hemoglobiny, hematokrytu i liczby krwinek czerwonych ( erytrocytów ) we krwi poniżej wymienionych wartości prawidłowych: - hemoglobina, Hb: kobiety 12 - 16 g/dl, mężczyźni 14 - 18 g/dl - hematokryt, Hct: kobie ... Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemia sierpowata) Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa ( anemia sierpowata ) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, w której erytrocyty przybierają kształt sierpu, stąd nazwa choroby. Defekt dotyczy konkretnie głównego białka krwinek czerwonych - hemoglobiny. Niedokrwistość rozwija się w wyniku hemolizy ( ...

Niedokrwistość aplastyczna Niedokrwistość aplastyczna ( anemia aplastyczna ) jest schorzeniem, w przebiegu którego dochodzi do upośledzonej funkcji szpiku ( tzw. hipoplazja lub aplazja ) i zmniejszonej liczby wszystkich elementów krwi ( pancytopenia ). Szpik jest miejscem, w którym z komórki, zwanej komórką macie ... Niedokrwistość pokrwotoczna Niedokrwistość pokrwotoczna ( anemia pokrwotoczna ) rozwija się na skutek ostrego lub przewlekłego krwawienia. Ostre przyczyny anemii związane są najczęściej z utratą krwi podczas urazu, przewlekłe z krwawieniami z przewodu pokarmowego. Nasilenie objawów niedokrwistości zależy od tego, ...

Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego to kolejny rodzaj niedokrwistości megaloblastycznej obok anemii z niedoboru witaminy B12. Występuje u 5% w wieku 65 - 75lat i 10% w wieku powyżej 75 lat. Kwas foliowy Kwas foliowy ( pteroiloglutaminowy ) jest witaminą z grupy B. W organizmie c ... Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego .. niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego ustala się na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań laboratoryjnych. Badania morfologiczne są typowe dla niedokrwistości megaloblastycznej, takie same jak w niedoborze witaminy B12. Znamienne dla omawianego typu anemii jest obniżenie ...

Niedokrwistości z niedoboru witamin .. niedokrwistości spowodowane niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 zaliczane są do tzw. niedokrwistości megaloblastycznych ( anemii megaloblastycznych ). Z powodu tych niedoborów dochodzi do zaburzonej syntezy DNA w jądrach komórek macierzystych ukierunkowanej linii czerwonokrwinkowe ... Niedokrwistości syderoblastyczne Niedokrwistości syderoblastyczne to rodzaj anemii, której charakterystyczną cechą jest nadmierne odkładanie żelaza w tkankach na skutek zaburzenia jego wykorzystania do syntezy hemu. Wynikiem tego zjawiska jest zaburzenie dojrzewania cytoplazmy i różnicowania komórek ukierunkowanych ukł ...

Niedokrwistość chorób przewlekłych Niedokrwistość chorób przewlekłych ( ACD ) rozwija się wtórnie w przebiegu chorób przewlekłych ( zapalenia, zakażenia, nowotwory, urazy ), stąd obecnie określana jest także jako niedokrwistość zapalna. ACD to prawdopodobnie druga co do częstości występowania anemia po niedokrwistości z ...