Niedokrwistość choroby

nowotworowe.pl : niedokrwistość choroby

Choroba von Willebranda .. niedokrwistości, która z kolei wiąże się m. in. z osłabieniem, bólami i zawrotami głowy, bladością skóry i błon śluzowych, uczuciem kołatania serca itd. Powikłaniem cięższych podtypów tej choroby może być uszkodzenie stawów, tzw. artropatia. Diagnostyka choroby von Willebranda Badania ... Sferocytoza wrodzona .. niedokrwistość sferocytowa, choroba Minkowskiego i Chauffarda oraz wrodzona żółtaczka hemolityczna. Nazwa sferocytoza pochodzi od charakterystycznego kształtu, jaki w przebiegu tej choroby przyjmują erytrocyty. Genetyczny defekt błony otaczającej krwinki czerwone sprawia, iż stają się o ...

Niedokrwistość hemolityczna Niedokrwistość hemolityczna polega na przyspieszonym rozpadzie krwinek czerwonych. Przyczyn hemolizy jest bardzo wiele. Choroba ta może przybierać postać wrodzoną lub nabytą. Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej wrodzonej to m.in. sferocytoza, niedobór kinazy pirogronianowej, niedobó ... Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa .. niedokrwistość. Odstępstwa w badaniach pomocniczych to m.in. wspomniany wzrost poziomu limfocytów ( limfocytoza, około 30tys./µl ) czy, w zaawansowanych postaciach choroby, niedokrwistość i spadek liczby płytek ( małopłytkowość ). Oprócz morfologii krwi wykonuje się również biopsję ...

Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) .. niedokrwistości, obniżenie liczby płytek krwi i wzrost poziomu białych krwinek ( konkretnie neutrofili ). Ponadto wykonuje się biopsję szpiku i biopsję węzła chłonnego lub innej tkanki, w której toczy się proces chorobowy. Badanie histologiczne węzła jest niezbędne do postawienia odpowiedn ... Rak płuca .. niedokrwistość czy zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego ( DIC ). Anna Adamska Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom I. ...

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zwanej kobalaminą lub cyjanokobalaminą występuje częściej u kobiet oraz u osób mających grupę krwi A. Szczyt zachorowań przypada na około 60 rż. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 wynosi 2,5 - 5,0 μg ( 1μg jest potrzebny do hematopo ... Choroba Addisona - Biermera .. niedokrwistości z niedoboru witaminy B12. Choroba zwana również niedokrwistością złośliwą, której przyczyną jest zaburzone wchłanianie kobalaminy, spowodowane obecnością autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi wewnętrznemu Castle a ( IF ) oraz zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. W ...

Żelazo i niedobór żelaza w organizmie człowieka .. niedokrwistością spowodowaną chorobami zapalnymi, zakaźnymi, nowotworami. Całkowita zawartość żelaza w organizmie wynosi 4 - 5g. W ciągu dnia człowiek traci około 1g tego pierwiastka z powodu fizjologicznej utraty krwi w przewodzie pokarmowym ( 1ml krwi = 0,5g żelaza ( Fe ). Funkcje że ... Choroba Rendu - Webera - Oslera .. niedokrwistość niedobarwliwa i niedobór żelaza. Leczenie choroby Rendu - Webera - Oslera Rozpoznanie nie sprawia trudności. Dodatni wywiad rodzinny oraz stwierdzenie mnogich, dobrze widocznych teleangiektazji sugeruje chorobę Rendu - Webera - Oslera. Leczenie jest tylko objawowe i pole ...

Ostre białaczki szpikowe .. niedokrwistość aplastyczna ). Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ... Diagnostyka ostrych białaczek szpikowych .. niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię ( niedobór granulocytów obojętnochłonnych i limfocytów ), blasty w rozmazie. Odsetek blastów jest różny w zależności od fazy choroby i jej charakteru. W drugiej kolejności konieczne jest wykonanie badania szpiku. W tym celu wykonuje się biopsję ...