Nowotwór a białko

nowotworowe.pl : nowotwór a białko

Rak prącia .. nowotworowego tkanek. Inne czynniki predysponujące do nowotworzenia to: stulejka, zapalenie żołędzi, stany przedrakowe ( np. rogowacenie białe ) oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV ). Rak prącia zlokalizowany jest najczęściej w obrębie napletka lub żołędzi, rzadziej na tr ... Białaczka włochatokomókowa .. nowotworowym rozroście limfocytów B lub rzadziej limfocytów T. Komórki zmienione nowotworowo obecne są we krwi, szpiku kostnym, układzie limfatycznym, czasem również w innych narządach ( płuca, przewód pokarmowy, mózg, rdzeń kręgowy, nerki czy kości ). Nazwa choroby pochodzi od wyglądu ...

Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa .. nowotworową limfocytów występujących we krwi, szpiku kostnym, układzie limfatycznym, a także innych narządach. Ten rodzaj białaczki jest najczęstszy w Europie. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Zwykle chorują osoby między 65 a 70 rokiem życia, częściej mężczyźni. Przyczyny scho ... Przewlekła białaczka szpikowa .. nowotworowego przekształcenia komórek macierzystych szpiku. CML stanowi 25% wszystkich białaczek występujących u osób dorosłych. Dzieci chorują wyjątkowo rzadko. Najczęściej schorzenie to dotyczy osób po 30 i 40 roku życia, aczkolwiek zachorować można praktycznie w każdym wieku. Pewne z ...

Nowotwory u dzieci .. nowotworów u dzieci najliczniejszą grupę stanowią choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w tym białaczki ( ok. 30% ) i chłoniaki ( ok. 10% ). Drugą największą grupę tworzą guzy ośrodkowego układu nerwowego ( ponad 20% ). Resztę stanowią guzy, z których każdy obejmuje poniżej 10% wszyst ... Białaczki, chłoniaki u dzieci .. nowotworami dziecięcymi są białaczki, głównie ostra białaczka limfoblastyczna, rzadziej ostra białaczka szpikowa. W przebiegu białaczek dochodzi do niedokrwistości i zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, które stanowią nieraz spory problem leczniczy. Dziecko często choruje na ...

Zespół Wiskotta - Aldricha .. nowotworów ( chłoniaków, białaczek, guzów ośrodkowego układu nerwowego ). Pewne rozpoznanie można postawić, gdy u pacjenta płci męskiej występuje małopłytkowość poniżej 70 tys. płytek/mm3, mała objętość trombocytów i dodatkowo mutacja w genie odpowiedzialnym za zespół. Pomocne w diagnos ... Niedobór odporności .. nowotworów, leczenie chorób autoimmunologicznych, leczenie odrzucenia przeszczepu ), zakażenia ( HIV, odra, wirusem opryszczki, bakteryjne w tym prątkami, wirusowe, np. zimnica ), nowotwory ( przewlekła białaczka limfatyczna, ziarnica złośliwa, gammapatie monoklonalne, nowotwory narządów l ...

Ostre białaczki szpikowe .. nowotworowych krwi o ostrym przebiegu ( śmierć bez leczenia może nastąpić w ciągu kilku dni lub tygodni od rozpoznania ). Spowodowane są mutacjami wczesnych komórek krwiotwórczych ukierunkowanych linii krwiotworzenia. W ostrych białaczkach dochodzi do nadprodukcji komórek, zahamowania ich ... Późne powikłania popromienne radioterapii .. nowotworów może dojść nawet po zastosowaniu niewielkich dawek promieniowania jonizującego. Czas od ekspozycji do ujawnienia się nowotworu wynosi średnio 20 lat, natomiast w przypadku białaczek może być o połowę krótszy. Ostatnim już późnym powikłanie popromiennym są nowotwory wtórne. Mo ...

Fosforylacja białek a cykl komórkowy oraz apoptoza .. nowotworowej. Programowana śmierć komórki ( apoptoza ) Codziennie organizm traci około 1012 komórek, na ich miejsce powstają nowe w procesie podziałów komórkowych, identyczne jak te, które umarły. Śmierć tak ogromnej liczby komórek musi być realizowana w sposób ściśle zaprogramowany, t ... Tłuszcze i białko a rak jelita grubego .. nowotworową. U osób stosujących dietę bogatą w mięso wykrywano w stolcu obecność nitrozoamin, które są związkami rakotwórczymi, szczególnie w odniesieniu do prawej strony okrężnicy. Nitrozoaminy stwierdzono w wyrobach wędliniarskich i mięsnych, które były konserwowane saletrą. Związki r ...