Nowotwór tkanki miękkiej u dzieci

nowotworowe.pl : nowotwór tkanki miękkiej u dzieci

Nowotwory tkanek miękkich, mięsaki Nowotwory tkanek miękkich to m.in. nowotwory tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej, towarzyszącej nerwom oraz tkanki włóknistej. Łagodne nowotwory tkanek miękkich ( np. tłuszczaki czy naczyniaki ) występują często, natomiast nowotwory złośliwe - mięsaki występują rzadziej. Mięsaki ...