Nowotwory tkanki mięśniowej mięsak

nowotworowe.pl : nowotwory tkanki mięśniowej mięsak

Nowotwory tkanek miękkich, mięsaki Nowotwory tkanek miękkich to m.in. nowotwory tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej, towarzyszącej nerwom oraz tkanki włóknistej. Łagodne nowotwory tkanek miękkich ( np. tłuszczaki czy naczyniaki ) występują często, natomiast nowotwory złośliwe - mięsaki występują rzadziej. Mięsaki ...