Nudności transfuzja

nowotworowe.pl : nudności transfuzja

Przetoczanie (transfuzja) krwi .. nudności, wymioty, niepokój, pokrzywka, niewydolność oddychania, skurcz oskrzeli, obrzęki, zaburzenia rytmu serca itp. Jeżeli powikłanie pojawia się w trakcie transfuzji, natychmiast należy ją przerwać. Każdy przypadek podejrzewanego powikłania poprzetoczeniowego powinien zostać zgłoszo ...