OB ziarnica

nowotworowe.pl : OB ziarnica

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych (przeszczep szpiku) .. ziarnica złośliwa czy chłoniaki nieziarnicze. Decyzja o przeszczepie komórek macierzystych zależy od wielu czynników. Ważne jest na co choruje pacjent, jaki jest jego wiek, stan ogólny oraz czy istnieje możliwość znalezienia zgodnego dawcy. Dawca i biorca Chora osoba, która przyjmuje p ... Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) Ziarnica złośliwa, zwana również chłoniakiem Hodgkina, to grupa chorób nowotworowych układu limfatycznego. Ziarnica rozwija się przede wszystkim w węzłach chłonnych, a w bardziej zaawansowanych postaciach obejmuje również inne narządy ( m.in. kości, nerki, macicę, pęcherz moczowy, mózg i r ...

Nowotwory u dzieci .. ziarnica złośliwa i nowotwory złośliwe kości. Połowa przypadków nowotworów złośliwych dotyczy dzieci w wieku 0 - 5 lat. Statystycznie częstość nowotworów wzrasta przeciętnie o 1% rocznie. Przy tym największą tendencję wzrostową wykazują gwiaździaki, mięsaki tkanek miękkich, guzy germina ... Białaczki, chłoniaki u dzieci .. ziarnicze i choroba Hodgkina ( chłoniak ziarniczy ). Chłoniaki nieziarnicze rozwijają się w jamie brzusznej, węzłach chłonnych oraz w obrębie klatki piersiowej ( w śródpiersiu, w którym znajduje się również serce ). Ponadto mogą występować w wątrobie, szpiku kostnym, oponach mózgu czy śled ...

Zespół Bernarda i Souliera .. ziarnistości oraz niezdolność trombocytów do agregacji pod wpływem rystocetyny w osoczu w którym znajduje się czynnik von Willebranda. Przyczyną tego jest brak glikoproteiny będącej receptorem dla vWF. Istotne diagnostycznie jest stwierdzenie wydłużonego czasu krzepniecia ( powyżej 20 min ... Trombastenia Glanzmanna .. ziarnistościach trombocytów, jest on bowiem włączany do ziarnistości po związaniu z glikoproteiną. Objawy trombastenii Glanzmanna Objawy trombastenii Glanzmanna widoczne są już we wczesnym dzieciństwie. Typowo występują krwawienia z nosa, dziąseł, wybroczyny skórne, krwawienia z przewo ...

Zaburzenia płytkowych ziarnistości .. ziarnistości ( choroba puli magazynowej ) oraz z zaburzenia mechanizmu wydzielania ziarnistości do krwi. Płytki krwi pełnią funkcję hemostatyczną poprzez obecność na ich powierzchni glikoprotein będących receptorami dla różnych substancji i czynników krzepnięcia oraz za pomocą różnych p ... Nabyte anomalie płytek krwi .. ziarnistości ( choroba puli magazynowej ) z upośledzeniem agregacji i wydzielania. Płytki są większe, wykazują zaburzenia kształtu i ziarnistości. W szpiczaku IgA, IgG oraz w makroglobulinemii Waldenströma stwierdza się dysfunkcję płytek krwi korelującą ze stężeniem białka monoklonalneg ...

Rozpoznanie siatkówczaka złośliwego .. ziarniniakiem. Tomografia komputerowa pokazuje zwapnienia, nacieczenia przez masy guza tkanek pozagałkowych oraz ewentualne zmiany śródczaszkowe. Rezonans magnetyczny, szczególnie z użyciem środka cieniującego jest najlepszą metodą badania tkanek oczodołu i czaszki, nie wykazuje jednak zwa ... Niedobór odporności .. ziarnica złośliwa, gammapatie monoklonalne, nowotwory narządów litych ), zaburzenia metaboliczne ( w przebiegu cukrzycy, niewydolności nerek, niewydolności wątroby, niedożywienia ), choroby z autoimmunizacji ( toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów ), oparzenia i inne ...

Wpływ ujemny nowotworów złośliwych .. ziarnica złośliwa poprzez nadmierną syntezę substancji zwanych tromboplastynami przyczyniają się do powstania zespołu uogólnionego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. W przebiegu raków, najczęściej żołądka, trzustki, oskrzela i macicy dochodzi nieraz do zakrzepów w żyłach kończyn dolnych ...