Objawy zespou MDS

nowotworowe.pl : objawy zespou MDS

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) .. Objawy MDS Objawy kliniczne zespołów mieloproliferacyjnych wynikają z obniżenia elementów krwi: 1. obniżenie poziomu erytrocytów ( niedokrwistość ) - powoduje osłabienie, duszności, a nasilona anemia prowadzi do niewydolności serca oraz niedotlenienia wielu narządów, w tym mózgu, 2. ...