Obniżone dopełniacze

nowotworowe.pl : obniżone dopełniacze

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego .. obniżone lub podwyższone stężenie płytek krwi ( mało - bądź nadpłytkowość ), obniżenie dopełniacza w osoczu, hemoglobinuria ( hemoglobina obecna w moczu ), krwinki czerwone wykazują skrócony czas przeżycia. Bezpośredni test Coomba ( test antyglobulinowy ) służy do wykrywania przeciwciał w ...