Odżywianie rak przełyku

nowotworowe.pl : odżywianie rak przełyku

Rak przełyku .. odżywiania. Niestety rokowanie w przebiegu raka przełyku jest złe. Anna Adamska Literatura: 1 ) R. Kordek: Onkologia . ...