Oznaczenia rak piersi

nowotworowe.pl : oznaczenia rak piersi

Rak piersi .. oznaczenia markerów nowotworowych ( np. CEA, antygen karcinoembrionalny ), które służą ocenie rokowania i skuteczności podjętego leczenia. Anna Adamska Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Pierwotne nowotwory wątroby .. oznaczenie poziomu AFP ( alfafatoproteiny ) w surowicy krwi. Leczenie raka polega na chirurgicznym usunięciu wątroby i przeszczepie tego narządu. Rokowanie u chorych z pierwotnymi nowotworami wątroby jest bardzo złe. Ważne znaczenie w ograniczeniu zachorowalności na raka wątroby mają ...

Rak tarczycy .. oznaczenie poziomu TSH oraz tyreoglobuliny w surowicy krwi, rentgen klatki piersiowej, a także scyntygrafię całego ciała. Anna Adamska Literatura: 1 ) R. Kordek: Onkologia . ... Badania przesiewowe w profilaktyce raka gruczołu krokowego .. oznaczenie swoistego antygenu sterczowego ( PSA ) we krwi. U mężczyzn należących do grup zwiększonego ryzyka ( rak gruczołu krokowego rozpoznany w młodym wieku u jednego krewnego lub u większej ilości krewnych pierwszego stopnia albo u osób rasy czarnej ) badania takie należy rozpocząć ...