Paliatywna radioterapia

nowotworowe.pl : paliatywna radioterapia

Cele stosowania radioterapii .. paliatywna Radioterapia paliatywna ma zastosowanie u chorych na zaawansowany nowotwór złośliwy, których nie można trwale wyleczyć, w celu złagodzenia lub zniesienia dolegliwości ( np. ból spowodowany przerzutami do kości, niedrożność przełyku wynikająca z masy nowotworu uniemożliwiającej ... Leczenie raka piersi .. paliatywne, mające na celu zwiększenie komfortu życia nieuleczalnie chorego pacjenta. Jedną z metod leczenia jest jak wspomniano wyżej również radioterapia. Chemioterapię stosuje się prawie u wszystkich chorych. Najczęściej wykorzystywanym lekiem jest doksorubicyna. Jeżeli u chorych stw ...