Plamica choroba

nowotworowe.pl : plamica choroba

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) .. plamisto - grudkowa ), biegunką i jadłowstrętem. Ponadto dochodzi do uszkodzenia wątroby. Przewlekła GvHD może zaatakować praktycznie każdy narząd. Zmiany chorobowe dotyczą najczęściej skóry, wątroby, oczu, stawów, przełyku, jamy ustnej, płuc, przewodu pokarmowego, narządów płciowych, osie ... Choroba Addisona - Biermera .. plamica małopłytkowa, - powiększenie wątroby i śledziony. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kostowski, Z. Herman: Farmakologia , Tom I. 3 ) K. Kubicka, W. Kawalec: Pediatria . ...

Skaza krwotoczna naczyniowa .. plamice we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej, jak zespół Marfana, choroba Ehlersa - Danlosa czy wrodzona łamliwość kości. Spośród wtórnych skaz na uwagę zasługują: zespół Schönleina - Henocha, plamice w przebiegu zakażeń, chorób autoimmunologicznych, plamice mechaniczne, starcze, pole ... Naczyniowa skaza krwotoczna i choroby zakaźne .. Plamica najczęściej pojawia się w okresie bakteriemii w zakażeniach meningokokami, paciorkowcami i pałeczką Salmonella oraz w okresie wiremii w przebiegu ospy wietrznej, grypy, odry, ospy wietrznej, także w zimnicy. Objawy kliniczne mają charakter złożony, zależny od rodzaju zakażenia. ...

Immunologiczna plamica małopłytkowa .. plamica małopłytkowa, zwana dawniej samoistną plamicą małopłytkową ( idiopatic trombocytopenic purpura - ITP ) lub chorobą Werlhofa. W ITP dochodzi do zniszczenia płytek w przebiegu reakcji immunologicznej. Etiologia jest nieznana. We krwi krążą przeciwciała, przede wszystkim klasy IgG, ... Leczenie immunologicznej plamicy małopłytkowej .. plamicy małopłytkowej ( ITP ) zależy od stanu ciężkości choroby. Jeśli ITP ma łagodny przebieg, liczba płytek przewyższa wartość 30 tys./mm3 a także nie występują objawy skazy krwotocznej wówczas nie stosuje się leczenia. W wielu przypadkach dochodzi do samoistnego wyleczenia, wtedy także ...

Zakrzepowa plamica małopłytkowa .. plamica małopłytkowa ( purpura thrombocytopenica thrombotica - TTP ) znana również pod postacią zespołu Moschcowica to choroba spowodowana agregacją płytek krwi wewnątrz naczynia z towarzyszącą małopłytkowością. W przebiegu zakrzepowej plamicy małopłytkowej dochodzi do niedokrwistości h ... Małopłytkowości obwodowe immunologiczne .. plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno - mocznicowy, sepsa, zespół krzepnięcia wewnątrznaczyniowego - DIC, niektóre choroby serca i naczyń ( dotyczy chorych z sinicznymi wadami serca, z nadciśnieniem płucnym, z nabytymi wadami serca ). Leczenie małopłytkowość w wyniku skrócenia czasu ...

Immunoterapia w leczeniu nowotworów .. plamicy małopłytkowej. Działania niepożądane: najważniejsze to zespół uwalniania cytokin ( manifestuje się dusznością, skurczem oskrzeli, gorączka, dreszczami i obrzękiem naczynioruchowym ) i zespół rozpadu guza, mogące prowadzić do zgonu. Inne: reakcje anafilaktyczne, zaostrzenie choroby ...