Plamica nabyta

nowotworowe.pl : plamica nabyta

Małopłytkowości obwodowe immunologiczne .. plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno - mocznicowy, sepsa, zespół krzepnięcia wewnątrznaczyniowego - DIC, niektóre choroby serca i naczyń ( dotyczy chorych z sinicznymi wadami serca, z nadciśnieniem płucnym, z nabytymi wadami serca ). Leczenie małopłytkowość w wyniku skrócenia czasu ...