Plamica paciorkowcem

nowotworowe.pl : plamica paciorkowcem

Naczyniowa skaza krwotoczna i choroby zakaźne .. Plamica najczęściej pojawia się w okresie bakteriemii w zakażeniach meningokokami, paciorkowcami i pałeczką Salmonella oraz w okresie wiremii w przebiegu ospy wietrznej, grypy, odry, ospy wietrznej, także w zimnicy. Objawy kliniczne mają charakter złożony, zależny od rodzaju zakażenia. ...